.: Informace o firmě :.

Název firmy: SAKONT
Kont. osoba: Bohuslav Švarz
Mobil: 0606 956 815
E-mail:sakont@sadrokarton-cb.cz
 

.: Vyhledávání :.

Odpovědi na často kladené otázky PDF Tisk Email
Vypracovali jsme pro vás katalog otázek a odpovědí. Pokud zde nenaleznete odpověď na některou otázku, laskavě nás kontaktujte faxem, elektronickou poštou na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mohou se do koupelen používat i neimpregnované desky GK?
V žádném případě. Do koupelen jsou určeny pouze desky impregnované (vlhkuvzdorné) GK-I .

Jaké tepelně-izolační desky Knauf lze použít pro dodatečné zlepšení zvukově-izolačních vlastností?
Termodesky MF lze použít pro zlepšení akustických a tepelně-izolačních vlastností, zatímco termodesky PS jsou určeny pouze pro tepelnou izolaci.

Mohou se sádrokartonové desky také omítat?
Ano, existují nejrůznější typy omítek včetně jádrových, které jsou vhodné pro sádrokartonové desky.

Jaké desky se používají pro nehořlavé obložení ( F 30 ) šikmých částí střechy a stropů?
Protipožární desky Knauf GKF ( F, HF ) tloušťky 15,0 mm. Desky jsou upevněny šrouby na nosné latě nebo nosné profily, jejichž rozteč činí max. 40 cm, přičemž podélné hrany desek musí být kolmé ke směru podkonstrukce.

Jaké kovové stojiny jsou vhodné pro dělicí příčku v obytných prostorech (ne mezibytové příčky)?
Pro tento způsob použití postačuje jednoduchá konstrukce s jednoduchým opláštěním na každé straně. Deska by měla mít tloušťku 12,5 nebo 15,0 mm. Prostor mezi deskami by měl být vyplněn izolací z minerální vlny. Tloušťka izolačních desek nesmí být větší než hloubka dutého prostoru.

Je třeba u stěny s dvojitým opláštěním vytmelit spáry mezi deskami první vrstvy?
Spáry všech vrstev musí být vyspárovány, pokud mají být splněny požadavky na ochranu proti hluku a požární ochranu.

Jak velká musí být minimální čistá výška podhledu zavěšeného na kovové podkonstrukci?

Při zavěšení dvojitého resp. křížového roštu z profilů CD 60 x 27 na rychlozávěs se závěsným drátem s oky vychází čistá výška min. 160 mm. Při zavěšení s akustickým antivibračním závěsem nebo přímým závěsem činí čistá výška min. 60 mm. K uvedeným hodnotám je nutno připočítat tloušťku desek.

S jakým poloměrem ohybu lze ohýbat sádrokartonové desky o tloušťce 12,5 mm?
Tyto desky lze ohýbat zasucha a montovat s poloměrem ohybu 2,75 m. Pokud má být poloměr ohybu menší (přičemž musí být větší než 1,0 m), je třeba desku navlhčit a ohýbat pomocí šablony. Montáž se musí provádět až po vyschnutí desky.

Jaký podklad je třeba použít pod minerální omítku vhodnou na sádrokartonové desky ?

Na sádrokartonové desky lze použít vhodné minerální omítky Knauf za předpokladu, že se deska opatří správným penetračním nátěrem, nejlépe Knauf Putzgrund.